Ankhuset

10092013-L1001808

I år är vi i full färd med att rusta det så kallade ankhuset till ursprunglig standard.