Om Schedewij

Schedewij Säteri

Schedewij Säteri ligger ca 12 mil söder om Stockholm och 10 km öster om Flen i Södermanland.

Det sörmländska landskapet är känt för sin varierande natur, sina många sjöar och viltrika skogar. Omgivningarna kring Schedewij är inget undantag. Med sin 5 km långa strand mot sjön Båven, sina många ekbackar och utspridda åkrar är gården ett härligt exempel på en vacker Sörmländsk egendom.

Flygbild SchedewijSchedewijstenenRedan på 1200-talet var Schedewij eller Skärvö som det då hette känt, dock härstammar huvudbyggnaden samt flyglarna från 1700-talet. Båvern är både av EU- och riksintresse som Sveriges mest fiskgjuserika och den enda sjö som har fisken mal. Schedewij ligger i den del där både natur och kulturvård är av största intresse.

Godset har en lång historia, men idag ägs den av familjen Palm. Gården omfattar idag ca 1000 hektar, fördelat på ca 670 ha produktiv skogsmark, ca 100 ha åker, 55 ha beten, 75 ha övrig mark, ca 100 ha vatten och ett stort antal hus varav 22 st är för uthyrning.