Jordbruk

10092013-L1001892
Jordbruket består i första hand av vallodling och köttdjursuppfödning.

Djuren har vi valt för att kombinera djurhållningen med aktiv landskapsvård. Det är svårt att hålla det vackra landskapet och därmed vårt kulturarv öppet utan hjälp av betande djur.

P1010480Vi har ca 50 köttdjur, de köps in som 2-3 månaders kalvar och föds sedan upp till drygt 2 år. Djuren och en del av vallodlingen är ekologisk.

Vallodlingen är den huvudsakliga grödan på våra marker. Allt gräs blir till hösilage och övrigt foder går till vinterföda åt våra djur. En mindre del av arealen använder vi som viltåkrar.