EU-bidrag för att bevara den vackra miljö runt Schedewij

För att bibehålla vår vackra miljö runt Schedewij har vi ett projekt för att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen. Det är två områden på sammanlagt 2,7 ha som har åtgärdats och som vi nu erhållit EU-bidrag … [Read more...]