EU-bidrag för att bevara den vackra miljö runt Schedewij

För att bibehålla vår vackra miljö runt Schedewij har vi ett projekt för att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen.

Det är två områden på sammanlagt 2,7 ha som har åtgärdats och som vi nu erhållit EU-bidrag för. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande Skogar.

Se länk till beslut för mera info om syfte, mål och de åtgärder vi gjort.