Byggnadsvård

10092013-L1001775

På Schedewijs marker finns totalt över 80 byggnader – allt från stora ekonomibyggnader till enfamiljshus, torpstugor och allhanda småhus.

Byggnader och byggnadsunderhåll tar stora resurser och pengar i anspråk. En heltidsanställd jobbar i huvudsak med byggnadsvården. Men vi är angelägna att bevara vackra byggnader och hus som tillhör bygdens och gårdens kulturskatt.

Med stöd och hjälp från Länsstyrelsen och EU m fl, men främst genom vårt eget engagemang, kan vi successivt rusta allt fler byggnader.

Orangeriet
Ankhuset