Naturbruk och naturvård

10092013-L1001957

På Schedewij har vi ett stort intresse för natur och naturvård. Därför lägger vi mycket arbete och stora resurser på att kombinera ett förnuftigt brukande av naturens tillgångar med ett långsiktigt och hållbart naturvårdsarbete. Vi har avsatt hela 10% av marken till områden som skyddas mot avverkning eller andra ingrepp enligt en så kallad Grön Plan.

Urskog

På våra marker finns ett ca 3 ha stort urskogsområde som avsatts till naturreservat med hjälp av Skogsvårdsstyrelsen. Det har vi gjort för att våra barn, barnbarn och självklart alla anda människor skall ha möjlighet att se och uppleva den mäktiga känslan av att vandra i en orörd gammal skog.

Våtmarker

Vi har anlagt 5 våtmarker på olika platser runt egendomen, främst på åkermark i anslutning till naturliga våtmarker. Det är en bra användning av de lite sämre åkermarkerna. Avsikten är att skapa goda förutsättningar för det vilda fågellivet att hitta skydd, mat och häckningsplatser. Samtidigt utgör våtmarkerna en nyttig uppsamlingsplats för det överskottskväve som strömmar in från omgivande terräng.

Viltvattnen och bevarade våtmarker ger utmärkta tillfällen att på nära håll studera många fågelarter, till exempel Snatterand., Vigg, Knipa, Enkelbeckasin, Gräsand, Kricka, Gröngöling, Stjärtand, Gluttsnäppa, Kustpipare, Grönbena, Mindre strandpipare, Brun kärrhök, Stenknäck och många av våra vanligaste fåglar.

Viltåkrar

I Sörmland har vi en rik och varierad viltfauna. Den värnar vi förstås om, och ett sätt är att anlägga viltåkrar. En viltåker är en yta som sås med växter som tål kyla och snö och som är ett aptitligt vinterfoder för viltet. Viltåkrarna läggs på lite avsides ostörda platser med närhet till skyddande skogspartier men så långt som möjligt från hårt trafikerade vägar.

10092013-L1001970Jakt

Det sörmländska landskapet är känt för sin varierande natur, sina många sjöar och viltrika skogar. Omgivningarna kring Schedewij är inget undantag. Med sina många ekbackar, utspridda åkrar och med de små holmarna är det inte bara naturskönt utan även mycket rikt på vilt. Av de vilda djuren som finns kan man på Schedewij se älg, dovhjort, rådjur, vildsvin, hare och räv.

Utsikt från bryggan vid FiskarnsFiske

Sjön Båven och våra öar i sjön ger stora möjligheter till fiske. Abborre, gädda, gös, ål och sik är vanligt förekommande, men Båven är också en av de två stora vatten i Sverige där malen, en urgammal fiskart, fortfarande lever. (Emån i Bleking är det andra vattnet). Det är inte alls ovanligt med malar på upp till 40-50 kg i sjön. Malen tas upp, kontrollvägs och sätts sedan tillbaka i sjön eftersom det är en fredad art.

Kräftor

Sjön Båven är rik på kräftor, till stor glädje för oss själva och inbjudna gästfiskare. Med ca 5 km strand finns många tillfällen till spännande kräftfiske i augustinatten.