Modernt skogsbruk

Skogsbruk

Schedewij Säteri omfattar ca 670 ha skogsmark. Skogsbruk i allmänhet är en långsiktig verksamhetsgren. Ett slags kapital som skall växa och ge ekonomisk stabilitet åt en fastighet över generationer. I Sverige är vi mycket duktiga på att sköta skog efter dessa premisser. Detta eftersträvas även på Schedewij.

Skogsbruket omfattar traditionell skogsförvaltning och skogsbruk med gallring, avverkning, plantering och annan skogsskötsel. Fastigheten har totalt ca 670 hektar produktiv skogsmark. Den består av ca 40% tall, 46% gran och hela 5% mycket gammal ek som är värdefull för naturen men inte för ekonomin.

Tillväxten på fastigheten är ca 3.700 m3sk/år och medeltalet på 150m3sk/ha. Huvudavverkningsförslaget ligger på en nivå en bra bit under tillväxten. Det betyder att vi successivt ökar skogsvirkesinnehållet.

Vi vårdar tallskogen extra noga för att få fram raka och grova tallar till de furugolv vi producerar. Det är förstås ett mycket långsiktigt arbete, men de förutsättningar vi ger skogen idag kommer nästa generation till del.

Vi har dessutom avsatt stora arealer, drygt 50 ha eller ca 10 % av skogsmarken, till skyddade biotoper för växter och vilt. Vi arbetar efter en så kallad Grön Plan. Hänsyn till natur, viltets behov och skogslandskapet skönhetsvärden präglar allt vårt arbete i skogen.