Axelsberg

Objektet är för närvarande uthyrd.

Axelsberg
Fritidshus.

Fakta om Axelsberg
Axelsberg, var  torp under Schedewij förr i tiden. Här bodde torpare under Schedewij. De brukade en bit mark, hade några kor och fick göra dagsverken på godset.

Kontakta oss för bokning och mer information på telefon +46 76-110 45 94 eller info@skedevigard.se.