Personal

Carl Gustav PalmCarl Gustaf Palm

Är med familj  ägare och förvaltare av gården och Carl är den som ansvarar för all verksamhet i företaget. En företagsam fixare med massor av järn i elden. Hans brinnande intresse för natur och jakt gör det klokt i att leta efter honom på ett jaktpass under säsongen. Till sin hjälp har han både fast anställd och inhyrd personal.

Leif Söderman

Leif Söderman

Han är i grunden snickare men har också andra kunskaper som är ovärderliga för en verksamhet som vår. Han målar, tapetserar och kaklar – färdigheter som behövs för underhåll av byggnader och bostäder, och för upprustning av våra kulturhistoriska byggnader.

Den morgonpigge Leif hinner också med att hantera allehanda maskiner och vara med i det dagliga jobbet med jordbruket och djuren.

Valentinas Lekavicius

 Valentinas Lekavicius

Valentinas är från Litauen och har säsongsarbetat på Schedewij sedan 2001.

 

 

 

Mats Axelsson

Mats Axelsson är utbildad viltmästare och hjälper till med jakter och viltvård sedan 2010.

Folke HallgrenFolke Hallgren

Folke har varit en verklig trotjänare på Schedewij är. Folke föddes 1928 i köket i ett hus på gården och har ända till 2004 bott i samma hus. Folke började arbeta som oxskötare som 12-åring för att senare handskas med alla moderna maskiner och hjälpmedel som tillkommit under hans många år på gården. Nu har Folke pensionerat sig och lämnat gården. Vi är mycket tacksamma mot Folke för alla de år han varit hos oss och alltid ställt upp. Faktum är att vi inte vet riktigt hur vi skall klara oss utan honom.